PROFIL FIRMY
Dobrý deň.

Dovoľte mi predstaviť sa Vám .

Firma Ing. Ľubomír Herda Projekt Inžiniering pôsobí na slovenskom trhu ako samostatný právny subjekt od 21.5.1992, keď bola zaregistrovaná na živnostenskom odbore Okresného úradu v Pezinku, v zmysle Živnostenského zákona, ako fyzická osoba pod obchodným názvom Ing. Ľubomír HERDA PROJEKT INŽINIERING.

Ešte pred vznikom firmy som sa dlhodobo, t.j. od roku 1976, zaoberal architektonickou tvorbou, projektovaním ucelených stavieb, súborov stavieb a inžinierskou činnosťou od výberu staveniska, cez stavebný dozor, až po kolaudáciu a uvedenie stavby do prevádzky. Počas dlhoročnej praxe som vypracoval stovky projektov väčších či menších stavieb. Svoje bohaté skúsenosti využívam ku prospechu svojho klienta či je to fyzická, alebo právnická osoba. Firma sa etablovala ako flexibilný, spoľahlivý partner, vždy pripravený vyjsť v ústrety vysokým nárokom svojich klientov. V dnešnej dobe je už bežne, že navrhujem spolu s kolektívom mojich vysokokvalifikovaných spolupracovníkov nízko energetické domy, resp. domy tepelne pasívne, ktorých bežná cena prevádzky na vykurovanie je do 10.000.-Sk/rok podľa veľkosti a zložitosti a polohy objektu. Kritérium minimálnej energetickej náročnosti platí pre všetky druhy objektov, ktoré navrhujem.

Mojim mottom je:

VHODNÝ ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ – DESIGN + MAXIMÁLNA HOSPODÁRNOSŤ NÁVRHU + MINIMÁLNA ENERGETICKÁ NÁROČNOSŤ STAVEBNÉHO DIELA = SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA.

Nosným predmetom činnosti firmy je projektovanie stavieb v následujúcej štruktúre:

 • Stavby pre bývanie
  - Rodinné domy
  - Bytové domy

 • Stavby občianskej vybavenosti
  - Administratívne budovy
  - Školy
  - Nemocnice
  - Športové haly a športoviská
  - Obchody, obchodné a zábavné centrá
  - Hotely, penzióny, chaty
  - Sakrálne stavby

  Stavby priemyselné
  - Výrobné objekty
  - Skladové objekty
  - Špeciálne objekty
  - Objekty garážovania

 • Stavby poľnohospodárske

Odborný záber projektovania v jednotlivých stupňoch dokumentácie:

- Urbanizmus
- Architektonická štúdia
- Projekt pre územné konanie
- Projekt pre stavebné povolenie
- Projekt pre realizáciu stavby
- Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
- Inžiniering
- Poradenská činnosť v stavebníctve


V roku 2007 firma rozšírila svoje portfólio o obchodnú činnosť, ktorá zahŕňa predaj a kúpu nehnuteľností - realít, predaj drevených okien a zasklených stien z europrofilov, predaj drevených vnútorných a vstupných dverí, drevených a drevo-oceľových schodísk a veľkoplošných drevených parkiet. Všetky výrobky sú výlučne z prírodného dreveného masívu

Teším sa na našu spoluprácu
Ing. Ľubomír HERDA

NÁZORY KLIENTOV KONTAKT
Copyright © 2007 - 2023. Ing. Ľubomír Herda PROJEKT INŽINIERING. Všetky práva vyhradené.